District 1 BV Weekly Match Results
matchDate: 2016-12-03
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysPulaski Varsity Boys140178134118145124100 156W5.01095136.8750
Kettle Moraine Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys124131138159140178156132144L4.01302144.6667
Mukwonago Varsity BoysFranklin Varsity Boys212166121221233208  211W5.01372196.0000
Mukwonago Varsity BoysMuskego Varsity Boys203257171189192138198133150L4.01631181.2222
Muskego Varsity BoysOak Creek Varsity Boys205168269221193228  225W5.01509215.5714
Muskego Varsity BoysMukwonago Varsity Boys173225170191181191204168169W5.01672185.7778
New Berlin Eisenhower Varsity BoysGreenfield Varsity Boys135201195264212163205188227W5.01790198.8889
New Berlin Eisenhower Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys223192201143165163156 175L3.01418177.2500
Pewaukee Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys153190193167145187  143W7.01178168.2857
Waukesha North Varsity BoysGreendale Varsity Boys12412712414210094  135L0.0846120.8571
Waukesha North Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys128112146144123157187161176W5.01334148.2222
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys154149198235206179  150W6.01271181.5714
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys192166162148184172171 210W5.01405175.6250
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysMukwonago Varsity Boys138190182192155193  203L2.01253179.0000
Franklin Varsity BoysGermantown Varsity Boys214193175192170182192181179W5.51864186.4000
Greendale Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys160132156158186160  154W7.01106158.0000
Greendale Varsity BoysMarquette Varsity Boys140187140213193178  152W6.01203171.8571
Greenfield Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys202214188177173212160256200L4.01782198.0000
Greenfield Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys157220122227191201180 192W5.01490186.2500
Oak Creek Varsity BoysMuskego Varsity Boys213244213173181204  191L2.01419202.7143
Oak Creek Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys199181237188161187  230W6.01383197.5714
Pulaski Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys13096170131102118119 135L3.01001125.1250
Pulaski Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys124121116140101120  99L0.0821117.2857
St. Francis Varsity BoysPewaukee Varsity Boys97142111142103107  136L0.0838119.7143
St. Francis Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys161122117161121127  169L2.0978139.7143
St. Thomas More Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys127183128145124108  140L1.0955136.4286
St. Thomas More Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys174126190190123157  130L1.01090155.7143
Whitnall Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys157212163172168168  197L2.01237176.7143
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys130169177125155147  151L0.01054150.5714
Brookfield East Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys140138119201144180  132W5.01054150.5714
Germantown Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys249225234187209212  203W5.01519217.0000
Germantown Varsity BoysFranklin Varsity Boys194193246180223155224149193L4.51923192.3000
Hartland Arrowhead Varsity BoysMarquette Varsity Boys160140150157134146189 173W5.01249156.1250
Hartland Arrowhead Varsity BoysPulaski Varsity Boys218148182156159149  148W7.01160165.7143
Marquette Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys142151145139162148188 112L3.01187148.3750
Marquette Varsity BoysGreendale Varsity Boys135171153159154171  140L1.01083154.7143
Menomonee Falls Varsity BoysGermantown Varsity Boys207207201224183213  198L2.01433204.7143
Menomonee Falls Varsity BoysOak Creek Varsity Boys177179180135177166  154L1.01168166.8571
Sussex Hamilton Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys191179142211216224  202W6.01365195.0000
Sussex Hamilton Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys257186198208178145  195W6.01367195.2857
West Allis Central Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys153200215267215155  180W7.01385197.8571
West Allis Central Varsity BoysWhitnall Varsity Boys210182194203179202  157W5.01327189.5714
West Allis Hale Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys150148147173158200  138L1.01114159.1429
West Allis Hale Varsity BoysGreenfield Varsity Boys159140145173160234170 170L3.01351168.8750
matchDate: 2016-12-08
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysPewaukee Varsity Boys155170149114168163  148L2.01067152.4286
Mukwonago Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys224179233224161200224233190L4.01868207.5556
Muskego Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys232237197237183203190 192W5.01671208.8750
New Berlin Eisenhower Varsity BoysMuskego Varsity Boys210192225188192160196 151L3.01514189.2500
Pewaukee Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys214173145162141164  164W5.01163166.1429
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysMukwonago Varsity Boys226191175163216235192210222W5.01830203.3333
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysOak Creek Varsity Boys224192196189235163197 217L3.01613201.6250
Greendale Varsity BoysPulaski Varsity Boys153168145224193140  151W6.01174167.7143
Greenfield Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys183180128177199169  227W6.01263180.4286
Oak Creek Varsity BoysFranklin Varsity Boys244202185191227266192 235W5.01742217.7500
Pulaski Varsity BoysGreendale Varsity Boys1411219212591166  143L1.0879125.5714
St. Francis Varsity BoysWhitnall Varsity Boys160132126189149118135 153L3.01162145.2500
St. Thomas More Varsity BoysGreenfield Varsity Boys156146161129145142  124L1.01003143.2857
Whitnall Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys210165201175140174133 162W5.01360170.0000
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys152221215193192172  118W5.01263180.4286
Germantown Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys242255201264160206  222W7.01550221.4286
Hartland Arrowhead Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys134173181167160221  178L2.01214173.4286
Marquette Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys164147125143148154  177L1.01058151.1429
Menomonee Falls Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys202173225189217158  175L2.01339191.2857
Sussex Hamilton Varsity BoysGermantown Varsity Boys191159157163142185  185L0.01182168.8571
West Allis Central Varsity BoysMarquette Varsity Boys161170181190179205  182W6.01268181.1429
West Allis Hale Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys222174178194189201  192W5.01350192.8571
matchDate: 2016-12-10
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysMukwonago Varsity Boys120130133128141135  166L2.0953136.1429
Kettle Moraine Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys15011710314712688  124L1.0855122.1429
Mukwonago Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys180205131200167178  199W6.01260180.0000
Muskego Varsity BoysPewaukee Varsity Boys246180155196222189  225W6.01413201.8571
Muskego Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys173166239150180276  183W6.01367195.2857
New Berlin Eisenhower Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys154203144119167167  137W5.01091155.8571
Pewaukee Varsity BoysMuskego Varsity Boys135231153165154175  192L1.01205172.1429
Pewaukee Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys185139188153203177202204278W5.51729192.1111
Waukesha North Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys146142144148154112  100L1.5946135.1429
Waukesha North Varsity BoysMuskego Varsity Boys118101166190131127  131L1.0964137.7143
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys146189125150198187  212W5.51207172.4286
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysPewaukee Varsity Boys179124199199203165206157159L3.51591176.7778
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys205227201159190235  180W6.01397199.5714
Franklin Varsity BoysPulaski Varsity Boys157211279219199169  200W7.01434204.8571
Greendale Varsity BoysWhitnall Varsity Boys191212223162215164173220181L4.01741193.4444
Greendale Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys168148182201143173  200W5.01215173.5714
Greenfield Varsity BoysOak Creek Varsity Boys191161245154180201  190L1.01322188.8571
Greenfield Varsity BoysWhitnall Varsity Boys178212215167203150  205W6.01330190.0000
Oak Creek Varsity BoysGreenfield Varsity Boys205258234211211213  200W6.01532218.8571
Oak Creek Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys198218217200166229  246W7.01474210.5714
Pulaski Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys133141101122115106  126L2.0844120.5714
Pulaski Varsity BoysFranklin Varsity Boys155128178157178148  112L0.01056150.8571
St. Francis Varsity BoysPulaski Varsity Boys158134150106160155  166W5.01029147.0000
St. Francis Varsity BoysOak Creek Varsity Boys159178142189153105  191L0.01117159.5714
St. Thomas More Varsity BoysFranklin Varsity Boys141139191190133177  141L1.01112158.8571
St. Thomas More Varsity BoysGreendale Varsity Boys141160143191197158  199L2.01189169.8571
Whitnall Varsity BoysGreendale Varsity Boys190245196233180171215187188W5.01805200.5556
Whitnall Varsity BoysGreenfield Varsity Boys168163194134146216  168L1.01189169.8571
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys212237155156143137184 181W5.01405175.6250
Brookfield East Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys157148143172189137  146L1.01092156.0000
Germantown Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys203209241157219168  206W6.01403200.4286
Germantown Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys176246191194212203223167188L4.01800200.0000
Hartland Arrowhead Varsity BoysGermantown Varsity Boys168167190168161132  186L1.01172167.4286
Hartland Arrowhead Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys177171201185169194  164L2.01261180.1429
Marquette Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys199121137129132125  153L1.0996142.2857
Marquette Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys162169139165136138  142L0.01051150.1429
Menomonee Falls Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys192199172216157134160 177L3.01407175.8750
Menomonee Falls Varsity BoysMarquette Varsity Boys229196149231155146  172W7.01278182.5714
Sussex Hamilton Varsity BoysMarquette Varsity Boys170201213170143173  182W6.01252178.8571
Sussex Hamilton Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys168226191157202193  233W6.01370195.7143
West Allis Central Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys156154170224185150  153L2.01192170.2857
West Allis Central Varsity BoysGermantown Varsity Boys207164203136171213184173191W5.01642182.4444
West Allis Hale Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys247148187192207167  183W5.01331190.1429
West Allis Hale Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys202197158180219223  179W5.01358194.0000
matchDate: 2016-12-15
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys159202149149172131  167L2.01129161.2857
Mukwonago Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys226155182187210195  177W6.01332190.2857
New Berlin Eisenhower Varsity BoysPewaukee Varsity Boys185168179199223238203 204W5.51599199.8750
Pewaukee Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys182198203173182193203 202L2.51536192.0000
Waukesha North Varsity BoysMukwonago Varsity Boys130190179110192133  118L1.01052150.2857
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys148166196180278162  178W5.01308186.8571
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysWhitnall Varsity Boys246194190191258195215 236W5.01725215.6250
Greendale Varsity BoysOak Creek Varsity Boys219187161186161149128204204W5.01599177.6667
Greenfield Varsity BoysPulaski Varsity Boys190182234198138221  134W6.01297185.2857
Oak Creek Varsity BoysGreendale Varsity Boys217141179178181153201167190L4.01607178.5556
Pulaski Varsity BoysGreenfield Varsity Boys146120155137187168  101L1.01014144.8571
St. Francis Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys123123143213124156  127L2.01009144.1429
St. Thomas More Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys156188134153158157  141W5.01087155.2857
Whitnall Varsity BoysFranklin Varsity Boys114199207224223165213 214L3.01559194.8750
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys167201176176211151  220W5.01302186.0000
Germantown Varsity BoysMarquette Varsity Boys268216188209245193  226W7.01545220.7143
Hartland Arrowhead Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys181139178169170192  203L2.01232176.0000
Marquette Varsity BoysGermantown Varsity Boys131103134139133134  103L0.0877125.2857
Menomonee Falls Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys243159180182108165204 182L3.01423177.8750
Sussex Hamilton Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys165172194214173203  177W5.01298185.4286
West Allis Central Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys247196226161177148150 213W5.01518189.7500
West Allis Hale Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys190140172122172161  185L2.01142163.1429
matchDate: 2016-12-17
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysMuskego Varsity Boys146174161143149149  174L0.01096156.5714
Mukwonago Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys237201234182204185170202171W5.52043204.3000
Mukwonago Varsity BoysPewaukee Varsity Boys160276206164174232  189L2.01401200.1429
Muskego Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys150234213211213296  184W5.01501214.4286
Muskego Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys225213214184267245  233W7.01581225.8571
New Berlin Eisenhower Varsity BoysMukwonago Varsity Boys237154189199168191178199191L4.51922192.2000
New Berlin Eisenhower Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys172183213173217189  229W6.01376196.5714
Pewaukee Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys193193178165212186  160W6.01287183.8571
Pewaukee Varsity BoysMukwonago Varsity Boys181158212227184170  191W5.01323189.0000
Waukesha North Varsity BoysPewaukee Varsity Boys125177174171171153  142L1.01113159.0000
Waukesha North Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys188111129114191168  133L1.01034147.7143
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysMuskego Varsity Boys200153158182212180  187L2.01272181.7143
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysGreendale Varsity Boys224236203223207165  227W6.01485212.1429
Franklin Varsity BoysGreenfield Varsity Boys205232205140175178173177179W5.01664184.8889
Greendale Varsity BoysFranklin Varsity Boys169197188147185196  136L1.01218174.0000
Greendale Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys182178211184188138  116W5.01197171.0000
Greenfield Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys238188177154215153  166W6.01291184.4286
Greenfield Varsity BoysFranklin Varsity Boys191153216127167224201186130L4.01595177.2222
Oak Creek Varsity BoysWhitnall Varsity Boys206190200200246202  194W5.01438205.4286
Oak Creek Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys202162181144199180  226W6.01294184.8571
Pulaski Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys1089011271148114  102L0.0745106.4286
Pulaski Varsity BoysWhitnall Varsity Boys126102157103150124  128L0.0890127.1429
St. Francis Varsity BoysGreenfield Varsity Boys118167164158153132  134L1.01026146.5714
St. Francis Varsity BoysGreendale Varsity Boys127162191144182182  117L2.01105157.8571
St. Thomas More Varsity BoysPulaski Varsity Boys112157144103164133  134W7.0947135.2857
St. Thomas More Varsity BoysOak Creek Varsity Boys168168128139148140  167L1.01058151.1429
Whitnall Varsity BoysOak Creek Varsity Boys189162206225215171  160L2.01328189.7143
Whitnall Varsity BoysPulaski Varsity Boys244191199177193214  188W7.01406200.8571
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysMarquette Varsity Boys166184182223166145  178W7.01244177.7143
Brookfield East Varsity BoysGermantown Varsity Boys161186156168138191  170L2.01170167.1429
Germantown Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys180248164235216226  195W6.01464209.1429
Germantown Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys191161181200192187  219W5.01331190.1429
Hartland Arrowhead Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys174160199188181246  171W7.01319188.4286
Hartland Arrowhead Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys141158196164137213155 200L3.01364170.5000
Marquette Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys152157155171144140  165L0.01084154.8571
Marquette Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys123140144137185137  134L1.01000142.8571
Menomonee Falls Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys153156198217167187  174L2.01252178.8571
Menomonee Falls Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys211155179167176195191 213W5.01487185.8750
Sussex Hamilton Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys207215130175223197  198W5.01345192.1429
Sussex Hamilton Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys170181158180167222  215L2.01293184.7143
West Allis Central Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys169144130147170155  160L0.01075153.5714
West Allis Central Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys197203175225189179  191W5.01359194.1429
West Allis Hale Varsity BoysGermantown Varsity Boys129160189215146163  188L1.01190170.0000
West Allis Hale Varsity BoysMarquette Varsity Boys148181172171157167  203W6.01199171.2857
matchDate: 2016-12-21
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Muskego Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys221191186190210213  207W6.01418202.5714
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysMuskego Varsity Boys150193159172175160  186L1.01195170.7143
matchDate: 2017-01-04
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Mukwonago Varsity BoysMuskego Varsity Boys224192228218190142  213W5.01407201.0000
Muskego Varsity BoysMukwonago Varsity Boys175189181233173203  192L2.01346192.2857
matchDate: 2017-01-05
division: Blue
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Kettle Moraine Varsity BoysWaukesha North Varsity Boys140138151162129145201 181W5.01247155.8750
New Berlin Eisenhower Varsity BoysWaukesha South/Waukesha West Varsity Boys209173160243206155  146W5.01292184.5714
Waukesha North Varsity BoysKettle Moraine Varsity Boys122115144203162170142 123L3.01181147.6250
Waukesha South/Waukesha West Varsity BoysNew Berlin Eisenhower Varsity Boys174156203153169153  158L2.01166166.5714
division: Red
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Franklin Varsity BoysSt. Francis Varsity Boys141186182222212182  159W6.51284183.4286
Greendale Varsity BoysGreenfield Varsity Boys192127136199183149  176L2.01162166.0000
Greenfield Varsity BoysGreendale Varsity Boys174151160131204162  182W5.01164166.2857
Oak Creek Varsity BoysPulaski Varsity Boys210216183246168209  205W7.01437205.2857
Pulaski Varsity BoysOak Creek Varsity Boys1141309610599179  139L0.0862123.1429
St. Francis Varsity BoysFranklin Varsity Boys141141158155163138  142L0.51038148.2857
St. Thomas More Varsity BoysWhitnall Varsity Boys160139152161155134223 183L3.01307163.3750
Whitnall Varsity BoysSt. Thomas More Varsity Boys187182127152235159152 187W5.01381172.6250
division: White
TeamATeamBgame1game2game3game4game5game6game7game8game9matchResultmatchPointstotalPinsteamAvg
Brookfield East Varsity BoysWest Allis Central Varsity Boys125213158167204137193 180L3.01377172.1250
Germantown Varsity BoysMenomonee Falls Varsity Boys168216190245206227  218W6.01470210.0000
Hartland Arrowhead Varsity BoysMarquette Varsity Boys203163223191176170  156W6.01282183.1429
Marquette Varsity BoysHartland Arrowhead Varsity Boys130174162144144114  105L1.0973139.0000
Menomonee Falls Varsity BoysGermantown Varsity Boys116154235177192175  203L1.01252178.8571
Sussex Hamilton Varsity BoysWest Allis Hale Varsity Boys176163185173230199170160146L4.01602178.0000
West Allis Central Varsity BoysBrookfield East Varsity Boys192205214243202179192 190W5.01617202.1250
West Allis Hale Varsity BoysSussex Hamilton Varsity Boys159180160192179179192167166W5.01574174.8889